Dozvole

Posedujemo dozvole od: 

Ministarstva Zdravlja Republike Srbije za promet na veliko medicinskih sredstava:
Br. 515-04-09060/2020-11.

Agencije za Lekove i Medicinska sredstva Srbije za promet medicinskih sredstava:
Br.515-02-02490-16-001; 515-02-03264-16-001; 515-02-01222-17-001 

Agencije za Lijekove i Medicinska sredstva BiH za promet medicinskih sredstava:
Br.06-07.4-1-4320-2/16 

Agencije za Lekovi i Medicinska sredstva R.Makedonije za promet medicinskih sredstava:
Br.14-940/2