Servis

Servisiranje aparata proizvodnje Electronic Design Medical vršimo kako u garantnom (4 godine), tako i u postgarantnom periodu.


Servis za Srbiju:

Beograd

Telefoni:  011/375-46-56, 069/737-420 

Radno vreme: 07.30-15.30h svakog radnog dana. 

Van radnog vremena u dogovoru sa korisnikom opreme.


Servis za BiH:

Banja Luka- Stevan Stevanović

Telefon: 065/644-718

Radno vreme: 08-16h svakog radnog dana.

Van radnog vremena u dogovoru sa korisnikom opreme.


Servis za Republiku Makedoniju:

"Velprom" Skopje

Telefon: 02/3117-202

Radno vreme: 08-16h svakog radnog dana.

Van radnog vremena u dogovoru sa korisnikom opreme.