EkoMedico Laser

Detalji

Aparat za laseroterapiju.

 • Izbor terapije po dijagnozama (već podešeni parametri za preko 100 dijagnoza)
 • Slobodno zadavanje parametara
 • Više od 2000 slobodnih korisničkih mesta
 • Moguća veza sa PC uređajem
 • Sonde različitih talasnih dužina i snage pokrivaju široko indikaciono područje: 
* tačkasta sonda 658 nm / 100 mW 
* tačkasta sonda 850 nm / 100 mW 
* tačkasta sonda 780 nm / 120 mW 
* tačkasta sonda 808nm / 200 mW 
* tačkasta sonda 808nm / 500mW 
* tačkasta sonda 904 nm / 100 mW 
* skenirajuća sonda 780nm / 500mW 

(na zahtev druge talasne dužine i do 2000mW).

 • Tip lasera: poluprovodnička dioda
 • LC Grafički displej
 • Optički enkoder
 • Režim rada: kontinualni i impulsni
 • Frekvencija u impulsnom režimu: 1 Hz do 10000 Hz
 • Podešavanje snage na po 1mW
 • Mogućnost testiranja snage laserske sonde sa prikazom stvarne snage izražene u mW.
 • Zvučna i svetlosna indikacija neispravne sonde